Arjen haasteet haltuun ammattilaisen avulla

 • valmentavalla työotteella 
 • perheisiin, yksilöihin - ihmisiin arjessa!
 • nopeasti ja vaitiolovelvollisina
 • adhd, asperger ja autismin kirjon piirteitä omaaville sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suureksi avuksi

Palvelu on räätälöity suoraan kuluttajan käyttöön. Tapaamisten sisältö jää meidän väliseksi. Olemme toki ilmoitusvelvollisia kohdatessamme huolenaiheita mutta näistä keskustelemme aina asiakkaan kanssa suoraan ennen yhteydenottoa viranomaisiin. 

Palvelumme

 • NePsy-valmennusta
 • NLP/elämänhallintavalmennusta

Laadukkaan työmme takeet

 • nopea reagointi tilanteiden mukaan
 • tavoitteet, tapaamiset ja palvelun kesto sovitaan yhdessä perheen kanssa
 • moniammatillisuutemme sekä erityiskoulutuksemme takaavat asiakkaiden erityistarpeiden huomioimisen
 • tiivis yhteistyö verkoston kanssa

Työtämme ohjaavat arvot:

 • avoimuus
 • puheeksiotto
 • asiakkaan kunnioittaminen
 • yksilöllisyyden huomioiminen

Sinussa on jo kaikki!