Arjen haasteet haltuun!

Älä unohda itseäsi!

Henkinen hyvinvointi on henkilön oma kokemus omasta turvallisuudesta, tärkeydestä sekä elämän mielekkyydestä. Samoin henkiseksi hyvinvoinniksi koetaan kyky kohdata vastoinkäymisiä sekä selvitä niistä. Mielen hyvinvointia edistävät harrastukset, työ ja ihmissuhteet.

 • valmentavalla työotteella 
 • perheisiin, yksilöihin - ihmisiin arjessa!
 • nopeasti ja vaitiolovelvollisina
 • adhd, asperger ja autismin kirjon piirteitä omaaville sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suureksi avuksi

Palvelu on räätälöity suoraan kuluttajan käyttöön. Tapaamisten sisältö jää meidän väliseksi. Olemme toki ilmoitusvelvollisia kohdatessamme huolenaiheita mutta näistä keskustelemme aina asiakkaan kanssa suoraan ennen yhteydenottoa viranomaisiin. 

Palvelumme

 • NePsy-valmennusta eli yksilövalmennusta
 • NLP/elämänhallintavalmennusta yksilölle
 • perhevalmennus eli useammalle henkilölle tarkoitettu yhdessä toteutettava valmennus

Laadukkaan työmme takeet:

 • nopea reagointi tilanteiden mukaan
 • tavoitteet, tapaamiset ja palvelun kesto sovitaan yhdessä perheen kanssa

Työtämme ohjaavat arvot:

 • kunnioitus
 • avoimuus
 • puheeksiotto
 • yksilöllisyys