Siirry sisältöön
65,00 € / 45 min

Neuropsykiatrinen valmennus (Käypä hoito)

 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (coaching, ADHD-valmennus) on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

 • Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti

  • Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin.

  • ADHD-valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä.

  • Asiakkaan motivaatio vaikuttaa valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia.

  • ADHD-valmentaja voi käydä myös koululla tai opiskelupaikassa ohjaamassa siellä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa.

 • Valmennuksessa sovelletaan mm. kognitiivis-behavioraalisen ja ratkaisukeskeisen terapian sekä käyttäytymisohjauksen menetelmiä (esim. tavoitteen asettaminen, ajanhallinnan menetelmät, päivästruktuurin luominen kuvalukujärjestyksellä, tavoite-palkkiomenetelmät, voimavarojen hyödyntäminen)

 • Menetelmiä voidaan käyttää myös osana muuta käyttäytymisterapeuttista hoitoa tai pedagogisia tukitoimia

0408389791/Maarika  

0400843268/Jarmo

Yksilövalmennus on tarkoitettu elämänhallinnan haasteisiin henkilölle, jotka haluavat keskusteluapua nopeasti ja ilman byrokratiaa.

 • valmentavalla työotteella 

 • perheisiin, yksilöihin - ihmisiin arjessa!

 • nopeasti ja vaitiolovelvollisina

Palvelu on räätälöity suoraan kuluttajan käyttöön. Käyntien sisältö jää meidän väliseksi. 

Olemme toki ilmoitusvelvollisia kohdatessamme/kuullessamme jotain, joista olemme lain mukaan ilmoitusvelvollisia. Näistä keskustelemme aina asiakkaan kanssa suoraan ennen yhteydenottoa viranomaisiin. Eli asiakkaanamme tiedät sikäli jos olemme viemässä Sinun asiaasi viranomaisteitse eteenpäin. Aina.

Laadukkaan työmme takeet:

 • me teemme työtä asiakkaillemme eli juuri Sinulle!

 • nopea reagointi tilanteiden mukaan

 • tavoitteet, tapaamiset ja palvelun kesto sovitaan yhdessä 

 • moniammatillisuutemme sekä erityiskoulutuksemme takaavat erityistarpeiden huomioimisen

 • tiivis yhteistyö verkoston kanssa sovitusti ja sikäli jos se meiltä tilataan

Työtämme ohjaavat arvot:

 • avoimuus

 • puheeksiotto

 • asiakkaan kunnioittaminen

 • yksilöllisyyden huomioiminen

Sinussa on jo kaikki!

Tapaamiset voivat olla:

 • etäyhteydellä toteutettuja

 • puhelintapaamisia

 • lähitapaamisia

 • elämyksiä sisältäviä hetkiä

"Vain taivas on rajana"- tyylisesti eli kehitämme koko ajan uusia keinoja auttaa, kohdata ja kuunnella. 

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Noin tunnin tai kahden tapaamiskerroilla työstetään sovittua aihetta joko NePsy tai NLP-menetelmillä tai keskustelun avulla. 

 • tapaamisten välissä asiakas testaa omia oivalluksiaan ja muutosideoitaan käytännössä

Valmennuksen tavoitteita ja tuloksia voidaan haluttaessa peilata työnantajan strategiaan ja valmennettavan rooliin strategian toteuttajana.

Vuodesta 2010 alkaen

Olemme käyttäneet ohjauksessamme valmentavaa työotetta vuodesta 2010 alkaen. Valmentavalla työotteella tarkoitetaan ohjauksellista, jäsentävää sekä tavoitteita tukevaa työskentelytapaa. Neuropsykiatrisina valmentajina ja mielikuvaohjauksen ammattilaisina teemme työtämme ja ohjaustamme aina valmentavalla työotteella. Keskitymme asiakkaan oman toiminnanohjauksen tukemiseen. 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan niitä taitoja, joiden avulla saadaan asiat/työt tai ongelmat tehtyä tai ratkottua. 

Lähtökohtana valmentavassa työotteessa on asiakas itse. Hänen kanssaan luodaan tavoitteet,  joita sitten yhdessä tavoitellaan. Harjoitellaan suunnittelu- ja ajan hallinnan taitoja. Tässä harjoittelussa apuna käytetään esimerkiksi kuvia, erilaisia tarinoita ja saatetaan joskus näytelläkin. Heittäytyminen ja valmentajan itsensä likoon laittaminen kuvaa valmentavan työotteen ydintä. 

Valmennus voidaan toteuttaa lähes missä vaan; asiakkaan toimintaympäristössä, puhelimen välityksellä tai etäyhteyden avulla. 

Sovimme yhdessä tapaamispaikan.