Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Kurrekoti Oy
Muikkuniementie 54, 17240 Kalkkinen
040 8389791
kurre@kurrekoti.fi
2148685-5

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Kurrekoti Oy:n Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia. Sosiaalipalveluiden osalta alv on 0%. 
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kurrekoti ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kurrekotiin tilanteen korjaamiseksi.
 • Kurrekoti ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kurrekoti on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 60 €.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 40% kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 vrk, peritään koko vuokrahinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta.
  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Siirtopalkkio on 60 eur (sis. alv.)
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kurrekodin oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kurrekoti irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Tällaisia esteitä ovat mm. tulipalo, maanjäristys tai mökin myynti.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
 • Varaus voidaan myös peruuttaa vuokranantajan toimesta mikäli vuokrausehdot eivät täyty tai mökillä suoritettavien pakollisten korjaustöiden vuoksi. Vuokranantajalla on myös oikeus peruuttaa
  varaus jos varauksessa epäillään väärinkäytöksiä.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 150euroa.
 • Kurrekodilla on oikeus periä vähintään 10 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Kurrekoti kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 90eur. 
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Kurrekodin toimesta.
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.
 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot
  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 
  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 20% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.
  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kurrekodille vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kurrekoti ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Kurrekoti pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Kurrekoti eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Verkkokaupan toimitusehdot 

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan tuotteita myy Kurrekoti Oy, y-tunnus 2148685-5. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta www.kurrekoti.fi kautta. Tilauksen voi tehdä myös suoraan asiakaspalvelun kautta kurre@kurrekoti.fi Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Tarkistathan myös sähköpostisi roskakorin jos et ole saanut meiltä tilausvahvistusta yhden päivän aikana! Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Tarkistathan että antamasi sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero ovat varmasti oikein!

Tilausvahvistus

Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet:

• viitenumeron

• pankkitilinumeromme

• laskun loppusumman

Sivuillamme olevan käyttäjätilin kautta voit tarkastaa tilauksen sisällön.

Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa yleisimmillä suomalaisilla maksukorteilla. Maksaminen tapahtuu Checkout Finland Oy:n tai valitun sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna, maksutiedot (mm. eräpäivä) löytyy asiakkaaan ilmoittamaan sähköpostiin automaattisesti lähetettävästä tilausvahvistuksesta. Jos et ole saanut tilausvahvistusta tunnin sisällä tilauksestasi, tarkistathan ensin sähköpostisi roskapostikansion. Jos vahvistusta ei löydy, ole yhteydessä asiakaspalveluun: kurre@kurrekoti.fi. 

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä, ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Jos tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Jos haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy CheckoutFinland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot (In English) 

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard - ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella, eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa. Apple Pay on Apple-laitteessa toimiva palvelu, jolla voi maksaa ostoksia laitteeseen liitetyltä maksukortilta.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla.

Pivon käyttöehdot

MobilePay

Ehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla.

MobilePayn ehdot

 Siirto

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:

OP:n yleiset euromaksuehdot

Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla [PDF]

Apple Pay

Käyttöehdot ovat tarjolla Applen sivuilla.

Apple Payn käyttöehdot

 

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja AfterPay. Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collector

Collectorin yrityslaskun ehdot [PDF]

Collector-tuoteseloste [PDF]

Lue lisää: Collector.fi

Jousto

Jousto-tuoteseloste [PDF]

Lue lisää: Jousto.com

OP Osta laskulla

OP:n lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot [PDF]

OP Osta laskulla -tuoteseloste

OP Lasku

OP Laskun kuluttajaehdot [PDF]

OP Laskun tuoteseloste kauppiaalle [PDF]

AfterPay

Lue lisää: AfterPay.fi

Verkkokaupasta ostettavat tuotteet

Ennakkomaksu

Postitamme tuotteet kun maksusuoritus näkyy tilillämme. Emme toimita tuotteita postiennakolla. Maksusuoritukset osoitetaan POP-pankin tilille FI19 4712 0010 1104 36 Kurrekoti Oy, tilausvahvistuksen tietojen mukaisesti. Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikaan kun maksu on suoritettu. Jos maksuna on tilisiirto ennakkomaksuna, pidämme varausta 5 päivää jonka jälkeen tilaus raukeaa automaattisesti jos maksu on suorittamatta (ei näy tilillämme), eikä maksamattomasta tilauksesta lähde muistutusta. Huomaathan että mikäli maksu tulee muusta kuin POP-pankista, suorituksen näkymisessä tilillämme on ainakin yhden päivän viive. Mikäli tarvitset lisää maksuaikaa tms. olethan yhteydessä asiakaspalveluumme kurre@kurrekoti.fi.

Toimitusaika

Postitamme maksettuja tilauksia jokaisena arkipäivänä. Pääsääntöisesti maksetut tilaukset lähetetään joko samana tai tilausta seuraavana arkipäivänä. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan Kurrekodin sivuilla. Ohuet tuotteet lähetetään kirjeenä, paksummat ja usean tuotteen tilaukset pakettina josta lähetämme sähköpostiisi lähetystunnuksen. Noudathan pakettisi ajoissa! Posti säilyttää paketteja joista lähtee saapumisilmoitus tekstiviestillä ainoastaan 7 vrk! Tämän jälkeen ne palautetaan lähettäjälle ja siitä aiheutuneet kulut veloitetaan asiakkaalta (ks. vaihto- ja palautusehdot). Jos et ole saanut saapumisilmoitusta kahden arkipäivän sisällä lähetyksestä, tarkista lähetyksen tila postin nettisivuilta lähettämämme lähetystunnuksen avulla.

Toimitustapa ja toimituskulut

Toimituskulut (0,00 – 10,00 €) sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan. Toimitamme tilaukset pakettina tai kirjeenä, tilauksen koosta riippuen. Vain pakettia voi seurata lähetystunnuksella. Postilaatikosta mahtuvat kirjelähetykset toimitetaan asiakkaan antamaan osoitteeseen, paketit noudetaan lähimmästä postitoimipaikasta tai automaatista.

• Nouto myymälästä 0 euroa

• ostosten loppusumma 0,00€-60,00€, toimitus postilaatikkoon 6,00€

• ostosten loppusumma 60,01€- 95,00€, toimitus automaattiin tai postiin 10,00€

• ostosten loppusumma yli 95,01€, toimitus automaattiin tai postiin 0 €

Vaihto- ja palautusehdot

Tuotteiden vaihto ja palautus on ilmaista. Tarkemmat ehdot löytyvät tästä tekstistä. Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Katsothan myösettä mahdolliset tuotelaput ovat yhä kiinni tuotteessa eikä tuotetta ole pesty. Palautusten ja vaihtojen välttämiseksi luethan tuotetiedot tarkasti ja mikäli jotain kysyttävää ilmenee, asiakaspalvelumme antaa mielellään lisätietoja (esim. kokojen mittatietoja). Pyydämme myös ilmoittamaan palautuksista, vaihdoista ja reklamaatioista AINA etukäteen asiakaspalveluumme (kurre@kurrekoti.fi) ja odottamaan palautusohjeita. Palautettavan tuotteen koosta riippuen palautus tehdään joko postin asiakaspalautustunnuksella, jonka saa asiakaspalvelustamme tai lähettämällä tuote kirjeenä palautusosoitteeseemme (ks.alla). Kun palautus tehdään kirjeenä maksetaan lähetyksestä aiheutuneet postikulut takaisin asiakkaalle. Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen muussa kuin siinä lähetyspussissa missä tuotteet hänelle saapuivat, ei Kurrekoti hyvitä siitä aiheutuneita kuluja (esim. uuden postituspussin hintaa). Muistathan pakata tuotteet asianmukaisesti, esim. sulkea postituspussi huolella. Liitä palautuksen mukaan seuraavat tiedot:  nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä kopio Kurrekodin tilausvahvistuksesta. Maksunpalautus hoidetaan tilauksessa käytetyn maksutavan mukaisesti. Mikäli palautus on tehty näiden palautusehtojen vastaisesti emme hyvitä siitä mahdollisesti aiheutuneita lisäkuluja. Huomaathan että tilauksen noutamatta jättämistä ei katsota palauttamiseksi! Noutamatta jättämisestä ja siitä johtuvasta Postin toimipaikkapalautuksesta aiheutuvat lisäkulut veloitetaan aina asiakkaalta (n. 8-11 €). Tämä koskee myös Kurrekodista riippumattomista syistä viivästynyttä tilauksen noutoa, esim. virheellisen puhelinnumeron aiheuttamaa viivästystä ja siitä johtunutta postin toimipaikkapalautusta. Jos tiedät jo ennen paketin saapumista, että et haluakaan pitää tilaamaasi tuotetta, mutta paketti on jo lähetetty, ole ystävällinen ja nouda tilaus ja tee palautus yllä olevien ehtojen mukaisesti. Muista säilyttää postista saamasi tosite lähetyksen vastaanottamisesta, kunnes asia on loppuunkäsitelty. Sallimme vain yhden asiakkaalle veloituksettoman vaihdon tai palautuksen per tilaus. Tämän jälkeen asiakas itse vastaa vaihtojen ja/tai palautusten postikuluista.

Palautusosoite:
Kurrekoti 
Muikkuniementie 54 
17240 KALKKINEN

Asiakaspalvelu, johon kuluttaja voi olla yhteydessä palautustilanteessa:

Kurrekoti Oy

sähköposti: kurre@kurrekoti.fi

puhelin: 040 838 9791 

Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Kun palautus on hyväksytty, rahat palautetaan tilauksessa käytetyn maksutavan mukaan palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen. Mikäli tilauksen alkuperäinen loppusumma on oikeuttanut ilmaiseen postitukseen ja tämän jälkeen tilauksesta palautetaan osa, vähennetään palautuksen summasta lopullisen tilauksen mukainen toimituskulu (ks. toimituskulut yllä). Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen kurre@kurrekoti.fi (24h) tai 0400 843 268 (ma-pe10-15). Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Kurrekoti käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Kurrekoti sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.

Majoituspalveluista:

Kalenterista varaa/osta tästä voit valita itsellesi sopivan ajankohdan ja maksamalla maksun varaus vahvistuu. Pidätämme oikeuden ajankohdan muuttamiseen sikäli ettei päällekkäisyyksiä pääse syntymään.

Suostumus

 

Tilauksen tiedot 

Tilauksen Kurrekoti Oy yhteydessä, sinun pitää syöttää henkilötietoja kuten henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus, nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Tilauksen yhteydessä suostut myös siihen, että tallennamme ja käytämme tietojasi tilaukseen liittyen. Jaetaanko tietoja kolmansille osapuolille? Tietosi jaetaan Visma Spcs:n kanssa sopimuksen mukaisesti. Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen heidän kanssaan. Henkilökohtaiset tiedot jaetaan kolmansien osapuolten kanssa vain niissä tilanteissa, kun valittu maksutapa edellyttää että lähetämme näitä tietoja. Henkilötietoja ei myydä kolmansille osapuolille Mitä tietoja on tallennettu ja kuinka kauan? Tallennamme asiaankuuluvat tiedot Suomen kirjanpito säädösten mukaisesti niin kauan kuin sitä vaaditaan. IP-osoitteesi tallennetaan myös petosten estämiseksi. Pääsy tallennettuihin tietoihin GDPR:n mukaisesti sinulla on oikeus tietää mitä tietoja sinusta on tallennettuna. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen korjaamista. Saadaksesi lisätietoja, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä maarika.karjalainen@kurrekoti.fi tai 040-8389791. Henkilötietojan hallinnonti Jos sinusta tuntuu, ettemme millään tavoin noudata henkilötietojen käsittelyn vaatimuksia, voit myös ottaa yhteyttä Suomen Tietosuojaviranomaisiin.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.
 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.
 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.
 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kurrekoti soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kurrekoti ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kurrekoti ei käsittele tilausta.