Siirry sisältöön
65,00 €
65,00 € / 45 min

Harmaan arjen haltuun otto tuo perheeseen parantavaa voimaa ja energiaa. 

Otetaan ongelmista koppi ja laitetaan pallo liikkeelle eikä pyöritetä sitä arjessamme!

  • asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtevää toimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman pikainen apu ongelmien ilmetessä, selviytymään niistä koko ajan pienenevällä ulkoapäin tuella. 

Sosionominamme toimii sosiaali- ja terveysalan rekisteröity ammattistatuksen omaava Maarika Karjalainen. 

Hänen tietonsa löytyvät Valviran rekisteristä nimellä Satu Mirja Maarika Karjalainen s. 1971.

Koulutustaustasta:
- NLP Master Practitioner 2012
- NLP Practitioner 2011
- ADHD/Neuropsykiatrinen valmentaja 2010
- sosionomi AMK 2011

- kasvatustieteitä ja aikuiskasvatusta JYU

Lastensuojelutyöstä kokemusta Maarikalla on kertynyt vuodesta 2006 alkaen. Perhetyö on kuulunut olennaisena osana tähän työhön. Vuosina 2001-2006 hän on toiminut peruskoulussa niin päätoimisena tuntiopettajana, koulusihteerinä, koulunkäynninohjaajana. Vuodet 2007-2020 kuluivat lastensuojelulaitoksen kasvatusjohtajana. 
 

Olemme käyttäneet ohjauksessamme valmentavaa työotetta vuodesta 2010 alkaen. Valmentavalla työotteella tarkoitetaan ohjauksellista, jäsentävää sekä tavoitteita tukevaa työskentelytapaa. Neuropsykiatrisina valmentajina ja mielikuvaohjauksen ammattilaisina teemme työtämme ja ohjaustamme aina valmentavalla työotteella.

Keskitymme aina asiakkaan oman toiminnanohjauksen tukemiseen. 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan niitä taitoja, joiden avulla saadaan asiat/työt tai ongelmat tehtyä tai ratkottua. 

Lähtökohtana valmentavassa työotteessa on aina asiakas itse. Hänen kanssaan luodaan tavoitteet,  joita sitten yhdessä tavoitellaan. Harjoitellaan suunnittelu- ja ajan hallinnan taitoja. Tässä harjoittelussa apuna käytetään esimerkiksi kuvia, erilaisia tarinoita ja saatetaan joskus näytelläkin. Heittäytyminen ja valmentajan itsensä likoon laittaminen kuvaa valmentavan työotteen ydintä. 

Valmennus voidaan toteuttaa lähes missä vaan; asiakkaan toimintaympäristössä, puhelimen välityksellä tai etäyhteyden avulla. 

 

 

 

 

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Tunnin tai kahden tapaamiskerroilla työstetään sovittua aiheita menetelmiemme tai keskustelun avulla. 

  • tapaamisten välissä asiakas testaa omia oivalluksiaan ja muutosideoitaan käytännössä

Valmennuksen tavoitteita ja tuloksia voidaan haluttaessa peilata työnantajan strategiaan ja valmennettavan rooliin strategian toteuttajana.

 

Toimitustavat

Tapaaminen etukäteen sovitussa paikassa