Arjen haasteet haltuun ammattilaisen avulla (valmennukset)

Älä unohda hoitaa itseäsi!

Henkinen hyvinvointi on henkilön oma kokemus omasta turvallisuudesta, tärkeydestä sekä elämän mielekkyydestä. Samoin henkiseksi hyvinvoinniksi koetaan kyky kohdata vastoinkäymisiä sekä selvitä niistä. Mielen hyvinvointia edistävät harrastukset, työ ja ihmissuhteet.

 • valmentavalla työotteella 
 • perheisiin, yksilöihin - ihmisiin arjessa!
 • nopeasti ja vaitiolovelvollisina
 • adhd, asperger ja autismin kirjon piirteitä omaaville sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suureksi avuksi

Palvelu on räätälöity suoraan kuluttajan käyttöön. Tapaamisten sisältö jää meidän väliseksi. Olemme toki ilmoitusvelvollisia kohdatessamme huolenaiheita mutta näistä keskustelemme aina asiakkaan kanssa suoraan ennen yhteydenottoa viranomaisiin. 

Palvelumme

 • NePsy-valmennusta
 • NLP/elämänhallintavalmennusta

Laadukkaan työmme takeet:

 • nopea reagointi tilanteiden mukaan
 • tavoitteet, tapaamiset ja palvelun kesto sovitaan yhdessä perheen kanssa
 • moniammatillisuutemme sekä erityiskoulutuksemme takaavat asiakkaiden erityistarpeiden huomioimisen
 • tiivis yhteistyö verkoston kanssa

Työtämme ohjaavat arvot:

 • avoimuus
 • puheeksiotto
 • asiakkaan kunnioittaminen
 • yksilöllisyyden huomioiminen

Sinussa on jo kaikki!