Go to content
65,00 €
65,00 € / h
Price includes 1 person. Extras:
  • Perhevalmennus65,00 €

Perhevalmennus on tarkoitettu perheen arjen haasteiden helpottamiseksi. Se on perheen tarpeista ja toiveista lähtevää toimintaa jolla tuetaan perhettä selviytymään itsenäisesti arjen haasteista. 

Yksityisesti ostettava perhevalmennus ei ole sidoksissa kunnan sosiaalitoimeen vaan se toteutetaan täysin perheen sekä valmentajan kesken. 

Valmentajana toimii sosiaali- ja terveysalan rekisteröity ammattilainen Maarika Karjalainen.

Koulutustausta:
- NLP Master Practitioner
- NLP Practitioner
- ADHD/Neuropsykiatrinen valmentaja
- sosionomi AMK
- kasvatustieteitä ja aikuiskasvatusta lukenut

Maarikan työkokemus pohjautuu lastensuojelupuolelle viimeisen 15 vuoden ajalta. Perhetyö on kuulunut olennaisena osana tähän työhön. Tätä kokemusta ennen hän toimi peruskoulussa päätoimisena tuntiopettajana, koulusihteerinä sekä koulunkäyntiavustajana. Näiden lisäksi Maarika on työskennellyt sosiaalitoimessa sosiaaliohjaajana. 
 

NLP-menetelmiä eli mielikuvaohjausta

Itsensä tunteminen on tie muiden tuntemiseen ja oman mielen johtaminen on elämässä, kuten työelämässäkin menestymisen ydintaito.

Tunnetko omat vahvuutesi - hyödynnätkö niitä?

Ratkaisetko asioita aina samalla tutulla tavalla?

Henkilökohtainen yksilövalmennus on toimiva tapa ottaa aktiivinen ja tukeva ote omasta hyvinvoinnista ja kehittymisestä.

Tavoitteellista toimintaa

Valmennus on aina tavoitteellista toimintaa ja valmentajina olemme vaitiolovelvollisia asiakkaiden asioista.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla (noin kaksi tuntia) kartoitamme tilannetta, sovimme tavoitteista sekä tapaamiskertojen määrästä.

Lähtökohtana on luottamus siihen, että ihminen itse on itsensä paras asiantuntija, joka pystyy löytämään itselleen sopivimmat ratkaisut, valmentajan avulla.

Valmennus on ajattelu ja työskentelytapa, jossa valmentajina ohjaamme valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavaransa

- ohjaamme häntä kohti omaa osaamistaan.

 

Valmentajina autamme valmennettavaa määrittämään omat tavoitteensa ja saavuttamaan ne.

Yhdessä löydämme valmennettavan potentiaalin, hänen parhaan toimintakykynsä.

 

Asetamme itsemme, oman ammattitaitomme sekä asiantuntijuutemme uuteen asemaan kohdatessamme valmennettavan. Emme toimi paremmin tietävinä, totuudenhaltijoina emmekä ennustajina.

Voimme olla valmennuksen asiantuntijoita mutta asiakkaan elämän asiantuntija on asiakas itse!

 

Lähde: Tammenterhon tarinoita, kirja valmennuksesta Anitta Huotari & Eeva-Liisa Tamski (kouluttajamme)

 

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Noin tunninmittaisilla tapaamiskerroilla työstetään sovittua aihetta joko NePsy tai NLP-menetelmillä.

  • tapaamisten välissä asiakas testaa omia oivalluksiaan ja muutosideoitaan käytännössä

Valmennuksen tavoitteita ja tuloksia voidaan haluttaessa peilata työnantajan strategiaan ja valmennettavan rooliin strategian toteuttajana.

Olemme käyttäneet ohjauksessamme valmentavaa työotetta vuodesta 2010 alkaen. Valmentavalla työotteella tarkoitetaan ohjauksellista, jäsentävää sekä tavoitteita tukevaa työskentelytapaa. Neuropsykiatrisina valmentajina ja mielikuvaohjauksen ammattilaisina teemme työtämme ja ohjaustamme aina valmentavalla työotteella. Keskitymme aina asiakkaan oman toiminnanohjauksen tukemiseen. 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan niitä taitoja, joiden avulla saadaan asiat/työt tai ongelmat tehtyä tai ratkottua. 

Lähtökohtana valmentavassa työotteessa on aina asiakas itse. Hänen kanssaan luodaan tavoitteet,  joita sitten yhdessä tavoitellaan. Harjoitellaan suunnittelu- ja ajan hallinnan taitoja. Tässä harjoittelussa apuna käytetään esimerkiksi kuvia, erilaisia tarinoita ja saatetaan joskus näytelläkin. Heittäytyminen ja valmentajan itsensä likoon laittaminen kuvaa valmentavan työotteen ydintä. 

Valmennus voidaan toteuttaa lähes missä vaan; asiakkaan toimintaympäristössä, puhelimen välityksellä tai etäyhteyden avulla. 

Henkilökohtainen tukihenkilötoiminta, neuropsykiatrinen valmennus tai mielikuvaohjaus.

  • Kalliomaisema - Haetaan tuntumaa luonnosta ja tuodaan hyvää oloa itseen sekä toiseen.
  • Olohuone - Käydään keskusteluja elämästä, arjesta, hyvistä ja kehitettävissä asioista.
  • Hokkalan maisema - Uusi aamu nousee joka päivä - usko tai älä!
  • Lautapelien kautta tunnetaitoja - Pelataan yhdessä ja erikseen. Harjoitellaan tunteiden hallintaa sekä näyttämistä.