Valmennus

Valmennus on ajattelu ja työskentelytapa, jossa valmentajina ohjaamme valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavaransa

- ohjaamme häntä kohti omaa osaamistaan.

Valmentajina autamme valmennettavaa määrittämään omat tavoitteensa ja saavuttamaan ne.

Yhdessä löydämme valmennettavan potentiaalin, hänen parhaan toimintakykynsä.

Asetamme itsemme, oman ammattitaitomme sekä asiantuntijuutemme uuteen asemaan kohdatessamme valmennettavan. Emme toimi paremmin tietävinä, totuudenhaltijoina emmekä ennustajina.

Voimme olla valmennuksen asiantuntijoita mutta asiakkaan elämän asiantuntija on asiakas itse!

Lähde: Tammenterhon tarinoita, kirja valmennuksesta Anitta Huotari & Eeva-Liisa Tamski (kouluttajamme)

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Noin tunninmittaisilla tapaamiskerroilla työstetään sovittua aihetta joko NePsy tai NLP-menetelmillä.

  • tapaamisten välissä asiakas testaa omia oivalluksiaan ja muutosideoitaan käytännössä

Valmennuksen tavoitteita ja tuloksia voidaan haluttaessa peilata työnantajan strategiaan ja valmennettavan rooliin strategian toteuttajana.

Viestisi on lähetetty
Virhe, viestiä ei lähetetä.