Kurrekodin tavoitteista

Kotimme talviasussa


TAVOITTEITA

Lyhyesti:
Kasvatamme lasta ja nuorta yksilöllisesti, päämääränämme elämänhallinta ja eheytyminen.

Pitkästi:
Toimintaamme määrittää lapsen etu ja sen yksilöllinen huomioinen kaikessa toiminnassa. Lapsilähtöisyys, dialogisuus ja lapsen osallisuus hänen omaa elämäänsä koskevissa ratkaisuissa on olleellisessa osassa toimintaamme. Lastensuojelulaki korostaa lapsen osallisuutta ja tämän ikätasoista kuulemista.

Meillä kaikki osallistuvat arjessa tehtäviin ratkaisuihin. Asioista neuvotellaan ja keskustellaan yhdessä.

Mielestämme on tärkeää, että lapsi tai nuori oivaltaa itse ja oppii arvioimaan omia toimiaan sekä myös määrittelemään omia vastuitaan sekä velvollisuuksiaan oikeuksiensa ohessa.

Perustelemme ratkaisumme siten, että osapuolet ymmärtävät mistä on kysymys.

Aikuinen on vastuussa kotimme turvallisuudesta sekä hyvinvoinnista joten vastuu päätöksistä on aina viime kädessä aikuisella. Osallisuudesta ei saa seurata turvattomuuden tunnetta eikä lasta tai nuorta saa jättää yksin päättämään hänelle liian vaikeista asioista. Yksilöllisyys huomioidaan kuntouttavan hoidon suunnittelussa ja arjen toiminnoissa. Meidän sydämiimme jäädään ikuisiksi ajoiksi mutta fyysisesti tarkoituksena on kotiuttaa lapsi/nuori kun sen aika on. Koti on siellä mihin kenelläkin on yhdessä sovittu suunta.

Toimintamme on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista. Jokaiselle laaditaan yksilölliset tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan säännöllisellä arvioinnilla kehityssuunnitelman mukaisesti.

Yhteisöllisyyden hengen mukaisesti jokainen Kurrekodin aikuinen ja nuori on omalta osaltaan vastuullinen yleisestä ilmapiiristä.

Vanhempamme aloittivat Kurrekodin toiminnan vuonna 2007 perustaen lastensuojelulaitoksen jota jatkoivat 2013 ammatillisena perhekotina. Vuonna 2018 tuli nuoremman sukupolven aika jatkaa toimintaa.

Kotimme elää tavallista arkea, joka poikkeaa ydinperheen arjesta vain siinä, että me emme ole biologista sukua toisillemme ja me vanhemmat olemme välillä "viettämässä vapaapäiviä". Tällöin sijaistamme pariskuntina toinen toisiamme. Lisäksi normaalista ydinperheestä poiketen perheeseemme kuuluvat sijoitettujen lasten perheet. He eivät ole läsnä fyysisesti mutta puheissa ja mielessä koko ajan.

Arkeamme rytmittää erilaiset arjen rutiinit. Vapaa-aikanamme mökkeilemme niinkuin moni muukin ydinperhe tekee.

Nykyään pieni, mutta sitäkin tiiviimpi yhteisö toimii Kurrekodin lasten ja nuorten hyväksi. Kun aikuiset voivat hyvin, myös meille sijoitetut lapset alkavat pikkuhiljaa kuntoutua ja voida hyvin.

Tukea, toivoa, hellyyttä, rajoja, uskoa ihmiseen sekä orastavan luottamuksen jyvän -
nämä me haluamme tarjota!