ADHD/neuropsykiatrinen valmennus

Oravallakin on joskus liikaa painolastia selässään....

  • tuki- ja ohjausmenetelmä
  • tavoitteellista toimintaa
  • elämänhallintataitojen kohtentamista

Valmennus Kurren arjessa

Kodissamme ohjataan lapsia valmentavalla työotteella. Se on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä toimintaa lähtökohtana aina lapsen omien voimavarojen tunnistaminen sekä niiden käyttöönottaminen.

Käytännössä osaamme käsitellä neuropsykiatrisia ongelmia omaavia nuoria/lapsia heidän vaatimallaan tavalla. Emme vaadi sellaista, jota ei voi vaatia ja kaikessa toiminnassamme pyrimme kannustamaan positiivisuuden kautta.
"Jos jokin ei ole rikki -  älä yritä korjata sitä
Kun tiedät mikä toimii - tee lisää sitä
Jos jokin ei toimi - tee jotain toisin"

Valmennus on yleisesti ohjaus- ja tukimenetelmä, joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Valmennus näkyy päivittäin nuorten elämänhallintataitojen kohenemisena. Se on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, perustuen aina valmennettavan tuen tarpeisiin. Valmennuksen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla valmennettavan käsitystä itsestään ja omista kyvyistään.

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Heidän lisäkseen valmennuksesta hyötyvät useimmat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on -syystä tai toisesta- arjen hallinnan ja oman toiminnan ohjaamisen vaikeuksia, mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Valmennuksen tavoitteena on antaa valmennettavalle välineitä arjen saamisessa sujuvammaksi silloinkin, kun arjen hallinta tai oman toiminnan ohjaaminen on erityisen haasteellista.

Valmennuksessa valmentaja käyttää hyväkseen ns. muutosenergiaa, jonka avulla valmentaja siirtää toimintamalleja ja -tapoja valmennettavalleen. Ihmisillä on tapana oppia uutta toisilta ihmisiltä mallintamalla. Näin myös valmennettava tekee valmentajaansa peilaten.

Neuropsykiatrisella valmentajalla on vahva koulutuspohja sosiaali- terveys- tai kasvatusalan ammattilaisena. Asiantuntijuuden lisäksi valmentaja hallitsee monipuoliset ohjausmenetelmät sekä eri-ikäisten henkilöiden ja perheiden kanssa toimimisen sekä omaa vankan ammattieettisen näkökulman työhönsä.

Valmennus ei tarvitse asiakkuussuhdetta Kurrekotiin vaan sitä voidaan antaa täysin yksityisille ihmisille.


(Lähde: Neuropsykiatrisen valmentajan käsikirja)

Sikäli jos tuntuu siltä, että elämä on irti sinusta...

Lopulta huomaa päivän paistavan joka tapauksessa :)

Välillä taas tuntuu siltä, että itse ei ehdi edes mukaan....