Yhteiset pelisääntömme

Kohdellaan muita siten kuin halutaan itseämme kohdeltavan!


♠️  OIKEUDENMUKAISUUS JA VASTUULLISUUS

         *  jokaisen oikeus omaan mielipiteeseen
         *  100%:nen luotto 
 *  tasa-arvoinen mutta yksilöllinen kohtelu 
         *  hoidetaan omat velvollisuudet siten, että kaikesta tekemisestä voi olla ylpeä
               = muista ihmisistä voi välittää vasta sitten, kun on tyytyväinen itseensä


♥️ TURVALLISUUS

*  strukturoitu päivärytmi 
     = selkeät rajat, joista pidetään kiinni
*  myönteinen kasvuympäristö
        *  kaveritasolla ei voi kasvattaa 
        *  kannustetaan kokeilemaan omia rajoja ja ylittämään ne


      
♦️ REHELLISYYS

 *  lapsen etu menee meidän edun edelle
         *  pelataan avoimin kortein, kyse on lapsen/nuoren elämästä ja hänen 
               kuuluu tietää mitä mieltä olemme hänen kehityskaaresta
 *  vastataan itse omista tekemisistämme tai tekemättä jättämisistämme
               = tekevälle sattuu, tekemättömälle ei koskaan mitään                
 *  huomataan ja tarkastellaan oikeaan ja väärään liittyviä ristiriitoja
               = kaikki ei olekaan niin yksiselitteistä kuin aluksi kuvitellaan
         *  opetetaan kantamaan vastuuta omasta elämästä sekä omista valinnoista


♣️ RATKAISUKESKEISYYS

         *  ratkaistaan kiistoja yhdessä 
       = kasvatuksemme ei perustu sanktioihin vaan keskusteluun
         *  halu tehdä lastensuojelutyötä siten, että lapsi/nuori tulee kuulluksi sekä osalliseksi 
                = lapsen valmiudet huomioidaan ikätason mukaisesti ja 
                   hänelle annetaan tilaa ja päätösvaltaa itseään koskevissa
                   asioissa sitä mukaan, kun valmiudet kantaa tämä vastuu
                   kehittyvät
         *  empaattinen ja välittävä ilmapiiri
         *  olemme matkamme eri vaiheissa ja täten opettelemme eri asioita
               = silti meidän täytyy hyväksyä toinen toisemme, heikkouksineen  
        
       
              
Omia toimintatapojamme käymme päivittäin läpi. Pohdimme olemmeko toimineet oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti, turvallisesti, rehellisesti sekä ratkaisukeskeisesti. 

Lapsia ja nuoria kuullaan arjessa päivittäin. Heiltä saadun palautteen käsittelemme välittömästi ja otamme kasvatuksessa sen myös huomioon. 

           

Matkalla ollaan kaikki...

Yhdessä kaikki on mukavampaa...

Hyppy tuntemattomaan?