Yhteiset pelisääntömme

 • olemme oikeudenmukaisia kaikkia kohtaan
         = jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen
         = tulet sitten mistä tahansa, meillä aloitat "puhtaalta pöydältä"

 • luomme nuorillemme turvalliset rajat, joiden sisällä he voivat kasvaa ja kehittyä
          = kaveritasolla ei voi kasvattaa
       
 • olemme rehellisiä toisillemme
         = pelaamme avoimin kortein, kyse on sinun elämästäsi,
            sinun kuuluu tietää mitä mieltä me olemme kehityksestäsi

 • vastaan itse omista tekemisistäni tai tekemättä jättämisistäni
         = tekevälle sattuu, tekemättömälle ei koskaan mitään  

 • huomaamme ja tarkastelemme oikeaan ja väärään liittyviä ristiriitoja
         = kaikki ei olekaan niin yksiselitteistä kuin aluksi kuvitellaan

 • ratkaisemme kiistoja yhdessä

 • haluamme tehdä työtämme siten, että lapsi/nuori tulee kuulluksi sekä osalliseksi
           = lapsen valmiudet huomioidaan ikätason mukaisesti ja 
              hänelle annetaan tilaa ja päätösvaltaa itseään koskevissa
              asioissa sitä mukaan, kun valmiudet kantaa tämä vastuu
              kehittyvät

 • säännöllinen elämänrytmi taataan
           = sikäli jos lapsi/nuori ei itse tiedosta tarvetta,
              aikuinen sanoo monelta mennään nukkumaan ja
              monelta aamulla herätään, myös vapaapäivinä

 • opetamme toisen ihmisen kunnioittamista ja hänen huomioimista 
             
 • haluamme tarjota lapsille/nuorille sellaisen kodin, jossa myös omilla "lapsillamme" on hyvä olla

 • käymme toimintatapojamme läpi säännöllisesti, mietimme miksi toimimme näin ja voiko jotain muuttaa

 • olemme matkamme eri vaiheissa ja täten opettelemme eri asioita. Silti meidän täytyy hyväksyä toinen toisemme, heikkouksineen 
      
 • jokaisen kanssa ei tarvitse olla kaveri, mutta kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen

 • kunnioitamme itseämme vanhempia ja nuoremmillemme olemme esimerkkeinä
           = odotamme asiallista käytöstä, missä ikinä liikummekin

 • olemme tasa-arvoisia, kaikilla on samat säännöt
          = jokaista kohdellaan kuitenkin yksilönä

 • opetamme kantamaan vastuuta omasta elämästään sekä omista valinnoista

 • hoidan omat työni siten, että voin olla kaikesta tekemästäni ylpeä
          = muista ihmisistä voi välittää vasta sitten,
             kun on tyytyväinen itseensä

Matkalla ollaan kaikki...

Yhdessä kaikki on mukavampaa...

Hyppy tuntemattomaan?